ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 16 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิต (Invasive Manitor) จำนวน 2 ชุด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี