ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator แบบ biphasieมีจอภาพ จำนวน 3 เครื่อง

วันที่ 8 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 196 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator แบบ biphasieมีจอภาพ จำนวน 3 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 - 246022


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี