ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้าพร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้ดี

วันที่ 16 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า พร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้ดี จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) สำหรับติดตั้งที่หน่วยซักฟอก โรงพยาบาลราชบุรี
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี