FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีกำหนดเขตห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม

วันที่ 11 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 

จังหวัดราชบุรีกำหนดเขตห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม
 
วันนี้(11 ก.ค. 59) นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาใน ระดับประถมศึกษา ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี จัดขึ้นให้คณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในระดับประถม ศึกษา พิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตจังหวัดราชบุรี และได้กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีทั้ง 10 อำเภอ ระดับประถมศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 261 แห่ง ทั้งนี้จะได้ส่งให้คณะทำงานส่วนกลางให้พิจารณาต่อไป อย่างไรก็ดีคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วในส่วนของระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี