FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างข้าราชการในสังกัดเป็น คนเกษตรยุคใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 313 คน)
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างข้าราชการในสังกัดเป็น คนเกษตรยุคใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี
 
วันนี้(11 ก.ค. 59) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น "Smart Officer” แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขต4 และ 5 รวม 8 จังหวัด โดยมีนายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย ซึ่งมีนายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมในพิธีด้วย ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี
 
สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น "Smart Officer” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางเป้าหมายดำเนินการจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 11 ครั้ง เพื่อปลูกฝังข้าราชการในสังกัดมีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณเป็นข้าราชการที่ดี รับความรู้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคต ทั้งการลงปฏิบัติจริง คิด วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อให้รู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่า

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี