ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี เตรียมใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.เปิดร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP

วันที่ 11 ก.ค. 2559 )
 

 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหาร "ประชารัฐ สุขใจ SHOP” จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พร้อมกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อสร้างทักษะการบริหารจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน และสนับสนุนเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด  ภายใต้ชื่อร้าน "ประชารัฐ สุขใจ SHOP” จำนวน 148 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งร้านค้าดังกล่าว ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พลับปลาชัยออลย์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.อัศวราชบุรี ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายสินค้า โดยสินค้าที่จะนำมาจำหน่วยในร้านประชารัฐ เป็นสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าเกษตร และต้องเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด อาทิ อาหาร เครื่องใช้ในครัวเรือน ของใช้ส่วนบุคคล ของฝาก ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าร้านค้า "ประชารัฐ สุขใจ SHOP” จังหวัดราชบุรี จะเปิดขายสินค้าได้ในเร็ววันนี้

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี