ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 2559

วันที่ 13 ก.ค. 2559 )
 

ราชบุรีจัดสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 2559

            จังหวัดราชบุรีจัดสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 255โดยส่วนราชการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพเพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            เช้าวันนี้(13 ก.ค.2559)ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราขบุรี เป็นประธานงานสภากาแฟประจำเดือนกรกฏาคม 2559  ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้จัดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยครั้งมีสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมสภากาแฟเป็นนโยบายของทางจังหวัดราชบุรีที่ต้องการให้ทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ทหาร ตำรวจได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อราชการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ทั้งนี้ได้กระทำพิธีส่งมอบเจ้าภาพสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม 2559 คือวันพุธที่ 17สิงหาคม 2559โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

000000000000000000000000

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว/ภาพ

13 ก.ค.2559


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี