FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคล

วันที่ 13 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 491 คน)
 
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีมหามงคล

บ่ายวันนี้(13 ก.ค. 59) ที่วัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

โดยมี พระครูปิยธนาทร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีฝ่ายธรรมยุตนำพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และสวดคาถาถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีกำหนดประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติครั้งต่อไป วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย

รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี