FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของจังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของจังหวัดราชบุรี

วันนี้(14 ก.ค. 59) ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดราชบุรี นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ คือ 3 ปี ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสรรกา พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้พิจารณา การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 12 โครงการ ซึ่งคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง และ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางบริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำ โดยงบประมาณทั้งสองโครงการ สิบล้านสองแสนกว่าบาท

นอกจากนี้ได้เข้าติดตามการดำเนินงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก อาทิ งานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล งานตรวจการขนส่ง งานทะเบียนและภาษีรถ งานใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นต้น

รุ่ง/ภาพ
วรปัชญ์/ข่า

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี