ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 582 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่องของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๓๒-๓๒๑๘๒๗ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี