FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจัดฝึกการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 15 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจัดฝึกการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 
วันนี้(15 ก.ค. 59) ที่โรงเรียนทหารช่าง ค่ายภาณุรังสี พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมปิดการฝึกหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฯ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559 แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดจากหน่วยต่างๆของกองทัพไทย รวม 40 นาย และมีหลักสูตรผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้ด้วย ที่สนามฝึกจารุมณีค่ายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี
 
สำหรับการฝึกในหลักสูตรดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ดำเนินการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บกู้ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับชุดผู้บังคับสุนัขตรวจทุ่นระเบิด ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายเป็นหน่วยจัดการองค์ความรู้การปฏิบัติการทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรม ในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่ปัจจุบันยังมีพื้นที่เสี่ยงที่มีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ ทั้งนี้จะดำเนินการค้นหา เก็บกู้ กวาดล้าง และทำลายทุ่นระเบิดให้หมดไปจากประเทศไทยเพื่อส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยได้ใช้ ประโยชน์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมให้ความช่วยเหลือ กับประเทศเพื่อบ้านต่อไป
 
รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/ข่า

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี