FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรีประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 20 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรีประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เมื่อค่ำวันที่ 20 ก.ค.59 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุ(พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร เนื่องในวันอาสาฬบูชา โดยปีนี้จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2559  เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเน้นให้วัดจัดกิจกรรมนำพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และกิจกรรมอื่นๆ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี