FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษาที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษาที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี
 
บ่ายวันนี้ (20 ก.ค.2559) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานเทียนพรรษา พร้อมกับของบริวาร ถวายแด่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง ราชบุรี เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา และเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี