ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ 21 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในราชการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง ดังนี้

          1.เครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 1 เครื่อง

          2.เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก แบบมีกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง

          3.ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตัว

          4.โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุมไม่ต่ำกว่า 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

          5.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว

          กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

          ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 128 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-319853-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี