ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนลูกเครือข่าย

วันที่ 16 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
            โรงเรียนช่องพรานวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนลูกเครือข่าย โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ดังต่อไปนี้ ครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย จำนวน 6 รายการ
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนช่องพรานวิทยา ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมย่อย โรงเรียนช่องพรานวิทยา
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนช่องพรานวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-359217///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี