FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 449 คน)
 

จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข
 
วันนี้(22 ก.ค. 59) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีจัดประชุม "รณรงค์ออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ” แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และ อสม. กว่า 300 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานใน พิธีเปิด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ ส่วนในสถานศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาได้นำไปขยายผลต่อไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้เตรียมความพร้อมและมาลงประชามติให้มากที่สุด
 
รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี