ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อรับโอนผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำนวน 4 รายการ

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อรับโอนผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำนวน 4 รายการ ดังนี้

1.มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 1/2” พร้อมอุปกรณ์                จำนวน 602 เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ               620 บาท

2. มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด 3/4” พร้อมอุปกรณ์               จำนวน 17 เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ               750 บาท

3.มาตรวัดน้ำ ขนาด 1” พร้อมอุปกรณ์                                จำนวน 9 เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ               1,750 บาท

4.มาตรวัดน้ำ ขนาด 1  1/2” พร้อมอุปกรณ์                         จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ               4,650 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้อง E-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 107 บาท (ค่าเอกสาร 100 + ภาษี 7) ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 140.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200781 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี