ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเพื่อการเรียนการสอน

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 166 คน)
 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคาและเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ต่อ 252 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี