ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโรงพยาบาลดำเนินสะดวก

วันที่ 16 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 4 รายการ ดังนี้
            1.เก้าอี้แถว 2 ที่นั่ง จำนวน 44 ชุด
            2.เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 18 ชุด
            3.เก้าอี้เดี่ยว 4 ขา จำนวน 25 ตัว
            4.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
            กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี