FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ปลัดกระทรวง พม. นำทัพสื่อลงพื้นที่ราชบุรี เผยแพร่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดการเสวนาประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง

วันที่ 21 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 214 คน)
 
ปลัดกระทรวง พม. นำทัพสื่อลงพื้นที่ราชบุรี เผยแพร่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดการเสวนาประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง

วันนี้ (21 ส.ค. 59) นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง”
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์สังคมในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงฯ เนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ในสังคม ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข โดยเฉพาะสามภาคส่วนสามพลังในสังคมที่สำคัญ คือ ภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาสังคม ในนามของ "ประชารัฐ” โดยเฉพาะพลังของสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง”ขึ้น
 
ด้านนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า จากนโยบายลดความเหลื่ยมล้ำทางสังคมของรัฐบาล ด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และนโยบายปฏิรูปและพัฒนาระบบการและกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมพลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาสังคม ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านสตรีและครอบครัวแก่สื่อมวลชน และเพื่อให้รับทราบและเห็นภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในชุมชน
 
สำหรับการเสวนา "ประชารัฐร่วมใจ ชุมชนไทยไร้ความรุนแรง” ในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารและทรวงการพัฒนาสังคมฯ องค์กรสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สื่อมวลชน และสื่อท้องถิ่น ส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประมาณ 600 คน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี