FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

วันที่ 22 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 265 คน)
 

จังหวัดราชบุรี เร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 
วันที่ 22 ส.ค. 59 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร จังหวัดราชบุรี เพื่อเร่งรัดติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผลการจับกุมคดียาเสพติด 481 คดี โดยอำเภอเมืองราชบุรี มีสถิติการจับกุมมากที่สุดถึง 152 คดี และอำเภอบ้านโป่ง 112 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 483 คน ของกลางยาบ้ายึดได้มากที่สุดที่อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 10,481 เม็ด และอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 8,635 เม็ด
 
ด้านผลการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจากรายงานของ บสต. มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งสิ้น 135 คน โดยเป็นผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจ 31 คน และผู้เข้ารับการบำบัดระบบบังคับบำบัด 104 คน
 
สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดราชบุรี ยังคงมีเครือข่ายกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดลักลอบนำเข้ายาบ้าและไอซ์จากภาคเหนือ โดยใช้จังหวัดราชบุรีเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อผ่านลงสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งใช้กระจายยาเสพติดไปยังจังหวัดข้างเคียง โดยยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา และไอซ์

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี