ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

               นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเป็นส่วนของโครงการห้องสมุดอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนครู อาจารย์ ชุมชนในพื้นที่ ได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยในปี 2559โครงการห้องสมุดอาเซียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งใน 12 โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี