ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี เตรียมฝึกป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่เสมือนจริงเสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 
          นายณรงค์  ไพศาลทักษิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พร้อมกล่าวว่า จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภทอุทกภัยขนาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ในพื้นที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการฝึกเชิงปฏิบัติการภาคสนามแบบสมจริง ในลักษณะจำลองสถานการณ์ เพื่อเสริมทักษะของผู้ปฏิบัติ  ระดับสั่งการ ประสานงาน และเครื่องมืออุปกรณ์  โดยใช้เวลาในการฝึก 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย 400 คน

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี