ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เตรียมให้การรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาฟรีที่ รพ.สวนผึ้ง

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

             นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี  โดยให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดตาผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

           สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง โดยผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย)  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-8300

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี