ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีสนับสนุนสินเชื่อกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

          นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2559/60 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราชบุรี  ผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าว (เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี) ผู้จัดการแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการพิจารณาสินเชื่อ  โดยมีสมาชิกผู้ปลูกข้าวแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี