FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล

วันที่ 24 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.และรัฐบาล
 
วันนี้(24 ส.ค. 59) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุม คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. และรัฐบาล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
โดยวาระที่สำคัญในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กำชับการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดราชบุรีแจ้งรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสม ปีการผลิต 2559/2560 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบถึงการช่วยเหลือดังกล่าว
 
ส่วนด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีทั้งหมด 9 แปลง อยู่ในพื้นที่อำเภอจอมบึง สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา ให้นายอำเภอในพื้นที่ดังกล่าวและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบ
 
 
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รับทราบสรุปสาระสำคัญรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อนำข้อราชการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สั่งการไปดำเนินการต่อไป

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี