ข่าวเด่นราชบุรี
กรมการทหารช่าง ประดับยศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 พร้อมให้โอวาทน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

            วันนี้ (24 ส.ค.59) ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังสี จังหวัดราชบุรี พลโท ธนดล สุรารักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่างร่วมประดับยศและมอบใประกาศนียบัตรให้กับนายสิบกองหนุนที่จบการศึกษา จำนวน 99 นาย จากนั้นได้ให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการแก่นายสิบใหม่ ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยเหล่าทหารช่าง กองทัพ และประเทศชาติ ดำรงตนอย่างพอเพียง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด จากนั้น เจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงร่วมถ่ายภาพกับนายสิบใหม่

                   ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้อนุมัติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุนเหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 100 นาย โดยเริ่มเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ระยะเวลา 4 เดือน จากนั้นกรมการทหารช่างได้ดำเนินการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนให้กับหน่วยส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบเหล่าทหารช่าง พร้อมกับทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและประดับยศ  "สิบตรี” ให้กับนายสิบกองหนุนที่ผ่านการศึกษาทุกนาย หลังจากนั้นนายสิบใหม่ทุกนายแยกย้ายไปรายงานตัวยังหน่วยต้นสังกัดที่นายสิบใหม่ลงบรรจุทั่วทุกภาคของประเทศ  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี