ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

          วันนี้  (24 สิงหาคม 2559)  สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายสมบัติ เมฆทรงกรด สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเกษตรอำเภอบ้านคา ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และผู้แทนการค้าภายในจังหวัดราชบุรี ดำเนินการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ระหว่าง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ตำบลหนองพันจันทร์ กับ บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จำกัดสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคา จำกัด จุดรับซื้อ นายประเสริฐ จิตต์สกุล และจุดรับซื้อ นายจอม รูปทอง 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี