FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง

วันที่ 24 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 391 คน)
 
จังหวัดราชบุรีเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง
 
 
วันนี้(24 ส.ค. 59) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา ที่บริเวณสะพานกอบกุลรำลึก อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำไม้ไผ่ทำแนวกั่นผักตบชวาให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อจัดเก็บได้สะดวก โดยนำเรือและเครื่องจักรกล จากกรมโยธาธิการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าดำเนินการ ซึ่งผักตบชวาในบริเวณนี้จะนำขึ้นรถบรรทุกไปให้กับ ชาวบ้านและวัดใกล้เคียงที่มีความประสงค์ที่จะนำไปถมที่ทำการเกษตรและทำปุ๋ยต่อไป
 
 
โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดกำจัดผักตบชวาตั้งแต่อำเภอบ้านโป่ง โพธาราม และอำเภอเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ทั้งนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ชลประทานราชบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 และท้องถิ่นท้องที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้
 
 
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการติดตามการกำจัดผักตบชวาของเจ้าหน้าที่ ได้กำชับให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองตลอดสายให้ช่วยกันกำจัดผักตบชวาที่ลอยอยู่ในแม่น้ำแม่กลองทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่มีปัญหามีผักตบชวามาสะสมกันหนาแน่น ต้องเร่งช่วยกันกำจัดออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมา โดยเฉพาะช่วงนี้เกิดฝนตกติดต่อกันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นจนทำให้น้ำไหลอย่างรวดเร็ว ทำให้ผักตบชวาที่ไหนตามลำน้ำก็จะไหลมาทับถมกันจำนวนมากบางจุดเต็มแม่น้ำ หากมีการอัดแน่นจะส่งผลกระทบตามมา
 
เบื้องต้นก็ได้มอบให้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีนำไม้ไผ่ไปทำแนวกำแพงกั้นที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ที่ตำบลท่าราบ สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองที่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชบุรี สะพานธนรัตน์ และ สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่ เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ไห้จำนวนผักตบชวาไหลไปทับถมกันที่โค้งน้ำที่ตำบลคุ้งน้ำวัน อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นช่วงที่เกิดน้ำขึ้นจากน้ำการหนุนของน้ำทะเล

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี