FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 25 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
 
วันที่ 25 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ โดยนำส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
 
ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการ พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส
 
ภายในงานมีหน่วยบริการจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนมาให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การให้บริการด้านการทำบัญชีครัวเรือน การบริการด้านช่าง/ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจรักษาสัตว์/การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การบริการตัดผม การเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการและปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี