FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง

วันที่ 25 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 194 คน)
 
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง
 
วันนี้(25 ส.ค. 59) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดตาผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
 
นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าโครงการนี้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส จะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขด้านดวงตา จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงคือ ที่นำโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 ในฐานะประธานโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย จากการตรวจคัดกรองให้บริการผู้ป่วยโรคตาในวันแรก มีผู้มารับบริการแล้ว 1,161 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเกี่ยวกับ ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน และโรคเปลือกตา
 
 
สำหรับพิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี