ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือน!! คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

วันที่ 9 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 

กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง อย่าหลงเชื่อจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กลุ่มมิจฉาชีพ เพราะอาจถูกหลอกลวงเสียเงินฟรี หรือได้งานทำไม่ตรงตามสัญญาจ้าง ควรตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนการตัดสินใจ

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันคนหางานนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองมีหลายกรณี คือ กรณีคนหางานสามารถหางานในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง หรือจากการแนะนำจากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีคนหางานที่เดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทยระหว่างอายุสัญญาจ้างและจะกลับไปทำงานต่อ หรือผู้ที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้ว และประสงค์จะกลับไปทำงานอีก โดยได้รับการต่อสัญญาจากนายจ้าง ซึ่งการไปทำงานในลักษณะนี้ คนหางานต้องแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไปทำงานไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ขณะนี้พบว่า บริษัทจัดหางานสาย/นายหน้า จะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร การติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศให้คนหางาน โดยเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและให้คนหางานแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหากไปทำงานแล้วประสบปัญหาต่างๆ เช่น ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง เป็นต้น

จัดหางานจังหวัดราชบุรี จึงขอเตือนคนหางานให้ศึกษาข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งศึกษารายละเอียดของสัญญาจ้างให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางงานจังหวัดราชบุรี โทร. 032-322261-2 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี