ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรตรวจค้นกลุ่มผู้ประกอบการ แก๊งค์ขายใบกำกับภาษีปลอม

วันที่ 19 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 288 คน)
 

นายสมชาย นิลยาภรณ์ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้แถลงข่าว การจับกุมแก๊งค์ขายใบกำกับภาษีปลอม จากการสืบสวนพบว่า มีกลุ่มนิติบุคคลจำนวนหลายราย มีพฤติการณ์กระทำความผิด ด้วยการออกใบกำกับภาษีโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง ถือเป็นการออกใบกำกับภาษี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีการประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างบังหน้า ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้แก่รัฐเป็นอย่างยิ่ง จึงดำเนินการสืบสวนสอบสวน และเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีการยื่นยอดขายภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) บังหน้าเพื่อให้ดูสมจริงเป็นมูลค่าสินค้ากว่าพันล้านบาท ซึ่งความเสียหายที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยกรมสรรพากรจะขยายผลจากข้อมูลที่มีอยู่ในครั้งนี้ติดตามไปสู่ผู้ที่ซื้อและขายใบกำกับภาษีปลอมจากผู้ขายกลุ่มนี้มาดำเนินการต่อไป

สำหรับความผิดกรณีดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ มีโทษทางอาญาตามมาตรา 90/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และโทษทางแพ่ง ต้องรับผิดเบี้ยปรับสองเท่าของภาษีตามมาตรา 89(6)แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีที่ 2 ผู้นำไปใช้ มีโทษทางอาญาตามมาตรา 90/4(7) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และโทษทางแพ่ง ต้องรับผิดเบี้ยปรับสองเท่าตามมาตรา 89(7) แห่งประมวลรัษฎากรและเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมขอเตือนมายังผู้ประกอบการ ว่ากรมสรรพากรได้เฝ้าระวังและติดตามพฤติการณ์ในการใช้ใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดและมีการตรวจสอบข้อมูลการออกใบกำกับภาษีอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จึงขอได้โปรดดำเนินธุรกิจของท่านอย่างสุจริต มิฉะนั้นท่านอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.thหรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร. 032-719500

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี