ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวารับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 221 คน)
 

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปิดเผยว่า วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างยนต์, สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาเทคนิคยานยนต์, สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาจัดการทรัพยากรมนุษย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน โทร. 034-772098

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี