ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

วันที่ 23 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 342 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดบทความเรื่อง สุขภาพคนในชุมชน...ผมจะดูแล บทความเรื่อง กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่ บทความเรื่อง "ขอเสียงหน่อย” และบทความเรื่อง ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง ได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburi.go.th เมนู "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 032-332062

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี