ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดภาพยนตร์สั้นและแต่งกลอน “โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” ชิงเงินรางวัล

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดปราจีนบุรีจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดความเข้าใจต่อโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา โดยจัดประกวดแต่งกลอนออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเภทเดี่ยว ไม่แยก ม. ต้น/ม.ปลาย สมัครเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 4 คน ต่อ 1 ระดับ และประเภททีม ทีมละ 4 คน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่แยก ม.ต้น ม.ปลาย) สมัครเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ต่อ 1 ระดับ

การแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ประเภททีม (ทีมละ 3 คน) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (ไม่แยก ม.ต้น/ม.ปลาย) สมัครเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ต่อ 1 ระดับ การแข่งขันต้องวาดภาพตามชื่อเรื่องที่กำหนดให้ และเขียนคำบรรยายภาพเป็นบทร้อยกรองประเภทใดก็ได้ ยาวไม่เกิน 2 บท ให้เวลาวาดภาพ และเขียนคำบรรยาย 3 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559(โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) กำหนดการประกวดในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 น.)

และจัดประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” ความยาวไม่เกิน 5 นาที คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 5 คน และสมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ บุคคล/ทีม ละไม่เกิน 1 เรื่อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 10 ตุลาคม 2559(โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ผ่าน Youtube  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยอัพโหลดลงบน Youtube ตั้งชื่อว่า "ภาพยนตร์สั้น นฤบดินทรจินดา 2559” พร้อมใส่รหัสการประกวดและชื่อทีม หรือ ชื่อผู้ส่งประกวด ประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ http:// pr.prd.go.th/prachinburi/

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// pr.prd.go.th/prachinburi/ และ www.prachinburi.go.th สมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 (วันปิดรับสมัครโดยดูจากตราประทับจากไปรษณีย์เป็นสำคัญ) และสมัครทาง E-mail : prprachin@hotmail.com โดยแนบไฟล์เอกสารทั้งหมด และระบุหัวข้อ E-mail ว่า สมัครประกวดแต่งกลอน"นฤบดินทรจินดา 2559” ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น. (วันที่ 31 ตุลาคม 2559) และประกวดภาพยนตร์สั้น "นฤบดินทรจินดา 2559” ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น. (วันที่ 10 ตุลาคม 2559)

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี