ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเผยแพร่ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 28 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝ่าย และเอกสารการแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ เป็นประจำทุกสัปดาห์

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 กันยายน – วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559) ฉบับที่ 27/2559  ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 032-337890

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี