ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 28 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่า ได้รับผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ และแบบแสดงความจำนง ได้จากเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "ข่าวบริการ” เรื่องกฐินพระราชทานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร และสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักอำนวยการ 321 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือโอนเข้าบัญชี "กฐินพระราชทาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ” เลขที่บัญชี 059-0-19055-5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงินและแบบแสดงความจำนงให้ทราบทางโทรสารหมายเลข 0-2279-7125 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อจะได้ส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 032-337890

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี