ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคภัตตาหารบำรุงพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 28 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งสำนักงานพระคลังข้างที่ว่า ใกล้จะถึงเวลากำหนดเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี พ.ศ. 2559 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักงานพระคลังข้างที่ขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเกื้อกูลภัตตาหารบำรุงพระสงฆ์ในพระอาราม เพื่ออุทิศเป็นส่วนพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้คอยรับ ที่วัดเบญจมบพิตรฯ ในวันเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพระบรมมหาราชวัง ชื่อบัญชี "สำนักงานพระคลังข้างที่ บัญชีปวารณาวัดเบญจมบพิตร” เลขที่บัญชี     061-2-05785-9 พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงินให้ทราบทางโทรสารหมายเลข 02-282-5480 หรือเช็คสั่งจ่าย "ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่” และทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม "ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต ส่งไปยังสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และเมื่อสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับการบริจาคทรัพย์แล้วจะส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ท่าน และรวบรวมรายชื่อเสนอสำนักพระราชวัง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 032-337890

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี