ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Enalapril Maleated 5 mg tablets ประมาณ 10,525,000 เม็ด ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี(ซื้อร่วมจังหวัด)

วันที่ 7 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Enalapril Maleated 5 mg tablets ประมาณ 10,525,000 เม็ด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และเมื้อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 14พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-221931 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี