ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา 12 เดือน

วันที่ 7 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา 12 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี