ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 7 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.สว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐานพร้อมเลื่อย      จำนวน 1 ชุด

2.กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล                  จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dnhospital.go.th หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี