ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

วันที่ 7 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ งานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-261790-7 ต่อ 1110,1199 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี