ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงานมีนโยบายแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

วันที่ 10 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 205 คน)
 

กระทรวงแรงงานมีนโยบายแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดยเฉพาะคนต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย พนักงานรักษาความปลอดภัย มัคคุเทศก์หรือนำเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้หน่วยปฏิบัติเข้มงวดในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นาวสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยในระยะสั้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 โดยให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ตามคำสั่ง คสช. ที่ 100/และ 101 จัดชุดเฉพาะกิจเพื่อออกตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ส่วนในระยะยาวตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2560 จะจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจำนวน 6 ชุด ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่ออกตรวจสอบปราบปราม จับกุมดำเนินคดีอย่างเข้มข้นต่อไป

จัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง(ทหาร กอ.รมน.) และชุดตรวจเฉพาะกิจของกรมการจัดหางาน ออกตรวจปราบปรามการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวเป็นระยะ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขาย หาบเร่ แผงลอยในพื้นที่และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปแล้วกว่า 25 ราย หากผู้ใดพบเห็นแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย พนักงานรักษาความปลอดภัย มัคคุเทศก์หรือนำเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว โปรดแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-322261-2  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี