ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

ศูนย์อนามัยที่ 5 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://hpc.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-310368 ต่อ 2265 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี