ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
 

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตามรายการ ดังนี้

รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องงานบริการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องบริหารทั่วไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hss05.dyndns.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337258, 032-321863 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี