ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนคลองมะเดื่อ 17 (ซอยคลองมะเดื่อ 17/12 ถึงถนนสายใยรัก) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 214 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนคลองมะเดื่อ 17 (ซอยคลองมะเดื่อ 17/12 ถึงถนนสายใยรัก) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วน๓มิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี