ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 376 คน)
 

            นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

            จังหวัดราชบุรีโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. และวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาน้อยพาณิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสากลไว้ทุกข์/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี