ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย

วันที่ 22 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 
            โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ระดับโรงเรียนศูนย์เครือข่าย จำนวน 1 ชุด (12 รายการ)
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบริการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
           ผู้สนใจต่อต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337039 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี