ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 324 คน)
 

MR.LAI YI – CHANG กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ซันคาโอ จำกัด ได้เชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอะลูมิเนียมในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  ที่โรงเรียนไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสม จึงขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตอะลูมิเนียม บริษัท ซันคาโอ จำกัด เป็นวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี